برای رجیستر کردن dll ها، لازم است تا فایل های اجرایی نرم افزار روی کلاینت قرار داده شده باشد و برنامه به طور مستقیم از کلاینت اجرا شود (Client /Server) برای...

بیستر بخوانید