برای این کار مراحل زیر را دنبال کنید : ۱- از منوی امکانات وارد فرم "نسخه پشتیبان" شوید. ۲- در CM فرم گزینه "ایجاد کپی بصورت خودکار از اطلاعات" را مارک کنید. ۳- در CM فرم گزینه "مسیر...

بیستر بخوانید