از آنجاییکه در پیش فاکتور، کنترلی برروی موجودی کالا صورت نمی گیرد و کاربر می تواند به هر میزان که می خواهد برای یک کالا پیش فاکتور صادر کند، امکانی در این فرم قرار داده شده است که می توان به واسطه آن از مقدار کالای تعهد شده به مشتریان آگاهی پیدا کرد و در صورت لزوم از دریافت سفارش جدید خودداری کرد. برای این منظور باید در قسمت تنظیمات گروه کاری فرم پیش فاکتور، تنظیم "نمایش میزان کالای پیش فاکتور شده تحویل نشده" را فعال نمود، با این تنظیم فیلد مقدار تعهد شده  در فرم ایجاد آرتیکل پیش فاکتور نمایش داده می شود. این مقدار نشانگر مقدار کالای پیش فاکتور شده ای می باشد که هنوز به صورت مقداری (از طریق حواله) یا ریالی (از طریق فاکتور فروش) از سیستم خارج نشده است....

بیشتر بخوانید