بنا به یکی از علل ذیل کاربر نمی تواند وارد سیستم شود: ۱-نام کاربری و یا کلمه عبور نامعتبر ۲-عدم تطبیق وضعیت خاص کلیدها حین تعیین کلمه عبور(Caps Lock,NumLock) ۳-عدم تطبیق keyboard layout‌حین تعیین کلمه عبور با زمانیکه کاربر قصد ورود به سیستم را دارد....

بیشتر بخوانید