در CM فرم "معرفی کالا/خدمات" امکان تعیین قیمت های متعدد فروش برای هر کالا وجود دارد. هر قیمت فروش ثبت شده برای کالا دارای یک تاریخ موثر است. اگر کاربر برای همه کالاها(بخشی از کالاها) در تاریخ موثر مشخص(مثلا اول سال) قیمت فروش کالاها را تعیین نماید،در واقع یک لیست قیمت برای تاریخ موثر داده شده را به سیستم معرفی کرده است. در مقاطع آتی نیز این کار قابل انجام است که این به مفهوم ثبت هر تعداد لیست قیمت فروش وفق مقاطع زمانی مختلف است. نکته ۱: بر حسب تنطیمات قابل انجام سیستم این قیمتها را بر حسب تاریخ صدور فاکتور کنترل نموده و کاربر را ملزم به استفاده از قیمت های تعیین شده می نماید. نکته ۲: علاوه بر تعیین قیمت فروش می توان حداقل و حداکثر قیمت کالا (تولرانس قابل قبول) را نیز تعیین نموده و...

بیشتر بخوانید