برای این کار کافی است تا مراحل زیر را دنبال کنید : ۱- از منوی گزارش ها وارد فرم "گزارش مرخصی" شوید. ۲- با استفاده از کلید ترکیبی Alt + Q وارد فرم "گزارشهای ذخیره شده" شوید و گزارش "کارت مرخصی پرسنل" را انتخاب و کنید . ۳- بروی کلید "تغییر فرم " کلید کرده و یک Expression در فضای دلخواه ایجاد کنید و در عبارت محاسباتی آن از Param با ایندکس ۱۸ استفاده کنید. ۴- تغییرات اعمال شده را ذخیره و فرم چاپی کارت مرخصی را انتخاب نمایید. با اینکار جمع مرخصی استعلاجی در طول سال در فرم کارت مرخصی پرسنل انعکاس داده می شود. نکته : عامل کارکردی مرخصی استعلاجی درنظر گرفته می شود که نوع آن در فرم معرفی عوامل کارکرد "مرخصی استعلاجی" انتخاب شده باشد....

بیشتر بخوانید