مدیران می توانند در شل حضور و غیاب تحت وب با استقاده از گزارش "کارکرد ماهانه پرسنل" ، گزارشی از کارکرد پرسنل زیر مجموعه خود در دوره محاسباتی دلخواه تهیه نمایند. برای انجام تنظیمات مرتبط با این امکان مراحل زیر را دنبال کنید: ۱- در منوی امکانات وارد فرم "مدیریت کاربران" شوید. ۲ -از لیست کاربران نمایش داده شده ، نام مدیر مورد نظر را خود را انتخاب نمایید و بروی کلید "دسترسی ویژه کاربران"  کلیک کنید. ۳- در  فرم "دسترسی ویژه کاربران" از لیست بازشدنی نوع، عنوان "واحد های سازمانی" را انتخاب کنید. با اینکار لیست واحد های سازمانی نمایش داده خواهد شد. ۴- بر روی واحد های مورد نظر که در سمت راست فرم، دو بار کلیک کنید تا واحد مورد نظر به سمت چپ فرم افزوده شود. سپس بروی کلید "ذخیره" کلیک کنید. با انجام مراحل بالا، مدیر مورد نظر می تواند کارکرد پرسنل...

بیشتر بخوانید

خطمشی(Policy)  تعیین کننده محدوده تصمیم گیری برای مدیران سازمان می باشد . مدیران برنامه ریزی و اجرای در هر سازمان همواره در قلمرو تعیین شده توسط خط مشی را مد نظر قرار داشته و تصمیمات را با قید سازگاری با خط مشی سازمان اتخاذ می نمایند.افزون برآن خط مشی را باید یک معیار و شاخص مهم در کنترل و ارزیابی عملیات نیز به حساب آورد. خط مشی یاهمان سیاست‌های سازمان به صورت رسمی توسط مدیرعامل یا مدیریت ارشد یک سازمان تعیین می‌گردند. با تدوین سیاست های کلان سازمان این اطمینان فراهم می گرددکه از بروز تضاد یا تعارضی  در تصمیمات مدیران سازمان ممانعت بعمل آید. به عبارت بهتر خطمشی ، مسیر تفکر یا شیوه اندیشه اعضای سازمان را مشخص  نموده؛ تا از این رهگذر شیوه اندیشیدن و تصمیم‌گیری مدیران با  با اهداف سازمان سازگار...

بیشتر بخوانید