در حالت پیش فرض سیستم اجازه می دهد که اقلام کالا از انبارهای مختلف در یک فاکتور فروش شوند ، ولی به جهت کنترلهای داخلی و یا روال خاص فروش ممکن است بخواهیم هر فاکتور تنها در ارتباط با اقلام یک انبار تنظیم شود برای این منظور کافی است که برای فرم فاکتور(خرید، فروش و ...

بیشتر بخوانید