برگ تایید چک سندی است که پیوست یک فقره  چک صادره جهت پرداخت توسط بانک می شود. جهت تهیه برگ تایید چک، در فرم "سند حسابداری"،آرتیکل مرتبط با پرداخت چک(چه از طریق سیستم خزانه داری ایجاد شده باشد و چه به صورت دستی ثبت خورده باشد) انتخاب می کنیم و از  CM فرم آیتم "برگ تایید چک" را انتخاب میکنیم. فرم "گزارشهای ذخیره شده"سیستم فراخوان شده و گزارش "برگ تایید چک" به صورت highlight شده نمایش داده می شود. در صورت تنظیمات درست چاپگر دگمه "چاپ" را کلیک می کینم. نکته: این امکان در مورد برخی حسابهای خاص و بیشتر در سازمانهای دولتی مورد استفاده قرار می گیرد....

بیستر بخوانید

کلیه پرداختها در سازمانهای دولتی به وسیله چک انجام می شود. برای پرداخت یک چک ابتدا سند حسابداری مربوطه صادر شده و پس از طی مراحل اداری اقدام به صدور چک  خواهد شد. در سیستم حسابداری میتوان در سند حسابداری و با قرار گرفت بر روی آرتیکل بانک  و با زدن کلید اسناد پرداختنی یک چک به آرتیکل مورد نظر نسبت داد. نکته ۱- حساب بانک مورد نظر باید در قسمت معرفی مجموعه حسابهای بانک معرفی شده باشد . نکته ۲- حساب بانک در آرتیکل مورد نظر بستانکار شده باشد . نکته ۳- سیستم حسابداری با ساختار دولتی ساخته شده باشد . نکته ۴- در این حالت نیازی به دادن حساب دریافت کننده چک نیست . نکته ۵- اگر در شرح آرتیکل توضیحی نوشته شود بعد از اینکه بر روی اسناد پرداختنی کلیک کنیم در قسمت توضیحات چک نیز مشاهده میشود...

بیستر بخوانید

برای حذف سند در سندحسابداری بعد از انتخاب گزینه "حذف سند" پیغامی مبنی بر "آیا قصد حذف سند جاری را دارید؟" دریافت می شود، با  انتخاب گزینه "تایید" سند مورد نظر حذف می شود. ملاحظات مرتبط با حذف سند عبارتند از: ۱- در صورتیکه سند در حالت "ثبت شده" و "تایید شده" باشد امکان حذف سند وجود ندارد. ۲- در صورتیکه کاربر جاری دسترسی به "حذف سند"  را نداشته باشد، امکان حذف سند وجود ندارد. ۳- اگر کاربر دیگری به طور همزمان سند مورد نظر را فراخوان کرده باشد. ۴- اگر سند حسابداری از فرم مدیریت اسناد انتخاب شده باشد امکان حذف وجود ندارد . ۵- اگر در دوره  مالی سند اختتامیه صادر شده باشد امکان حذف اسناد وجود ندارد. نکته:  در صورتی که آرتیکلهای موجود در سند حسابداری توسط زیرسیستمهای دیگر ایجاد شده باشد، ابتدا باید اسناد مرتبط حذف شوند، بعد اقدام به حذف سند نمود....

بیستر بخوانید

برای اینکار دو حالت وجود دارد: ۱- اگر بخواهیم ارتباط حساب موردنظر را با کلیه تفصیلی ها در این آرتیکل قطع کنیم. در این حالت بروی آرتیکل موردنظر کلیک کرده و کلید ترکیبی Alt+J را می زنیم.با پیغام  "آیا ارتباط حساب جاری با کلیه تفصیلیها حذف شود؟" مواجه می شویم که در صورت تایید، ارتباط حساب موردنظر با کلیه تفصیلیها در این آرتیکل قطع می شود. ۲- اگر بخواهیم ارتباط حساب موردنظر را فقط با یکی از تفصیلیها در آرتیکل سند حسابداری قطع کنیم. دراین حالت بروی آرتیکل موردنظر و در ستون تفصیلی که میخواهیم ارتباط حساب با آن را حذف کنیم ، کلیک کرده و کلید ترکیبی Alt+J را می زنیم.با پیغام "آیا ارتباط حساب جاری با کلیه تفصیلیها حذف شود؟" مواجه می شویم که با انصراف آن با پیغام "آیا ارتباط حساب جاری با تفصیلی انتخاب شده حذف...

بیستر بخوانید

گاهی نیاز است بعد از ثبت آرتیکلهای یک سند، ترتیب آنها به دلیل تقدم و تاخر تغییر پیدا کند، برای انجام این کار ،ابتدا باید در ستون ردیف در هر یک از آرتیکهای مربوطه، دبل کلیک نموده تا فیلد شماره ردیف فعال و قابل ویرایش شود، سپس می توان تک تک آرتیکلها را به صورت دلخواه شماره گذاری نمود و در انتها در cm  فرم کلیک راست نموده و گزینه شماره گذاری مجدد آرتیکلها را انتخاب نمائیم ....

بیستر بخوانید