[vc_row][vc_column][vc_column_text] سرفصل مالی در پنج حالت نمیتوان حساب مورد نظر را حذف کرد: ۱- حساب دارای زیرمجموعه باشد ۲- حساب در رویداد مالی شرکت کرده باشد ۳- حساب با کدهای ویژه سیستم مرتبط باشد ۴- از حساب مربوطه در سیستمهای دیگر به عنوان حساب مرتبط استفاده شده باشد (مثلا با طرف حساب یا انبار) ۵- این حساب در یک سند احضار شده ولی مقدار برای آن سند وارد نشده و سند خالی مانده است (خرید و فروش یا دریافت و پرداخت ) [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]...

بیشتر بخوانید

جهت مسدود کردن یک یا چند سرفصل مالی کافی است که در فرم مدیریت سرفصلها، سرفصل مورد نظر را ویرایش و تیک مربوطه به "حساب مسدود است" را فعال نماییم. با انجام این تنظیم از مقطع زمانی فوق، هنگام انتخاب حساب در عملیات مالی سیستم، سرفصل مربوطه دیده نخواهد شد....

بیشتر بخوانید

هنگام تعریف سرفصل مالی می توان برای آن حساب کنترل مانده تعیین نمود. به این منظور که حین ایجاد اسناد مالی، سیستم برروی مانده آن حساب کنترل مورد نظر را چک می کند. ۱- در صورت انتخاب "کنترل مانده بدهکار" برای حساب، سیستم در نظر می گیرد که مانده این حساب همیشه باید بدهکار باشد و درصورتیکه با ایجاد یک آرتیکل مانده حساب بستانکار شود هشدار لازم در این زمینه به کاربر داده می شود ۲- در صورت انتخاب "کنترل مانده بستانکار" برای حساب، سیستم در نظر می گیرد که مانده این حساب همیشه باید بستانکار باشد و درصورتیکه با ایجاد یک آرتیکل مانده حساب بدهکار شود هشدار لازم در این زمینه به کاربر داده می شود نکته: می توان تنظیم نمود که این کنترل از ایجاد آرتیکل برای آن حساب جلوگیری نماید و به نمایش هشدار بسنده نکند برای این منظور: ۱- با...

بیشتر بخوانید