جهت مسدود کردن یک یا چند سرفصل مالی کافی است که در فرم مدیریت سرفصلها، سرفصل مورد نظر را ویرایش و تیک مربوطه به "حساب مسدود است" را فعال نماییم. با انجام این تنظیم...

بیستر بخوانید

هنگام تعریف سرفصل مالی می توان برای آن حساب کنترل مانده تعیین نمود. به این منظور که حین ایجاد اسناد مالی، سیستم برروی مانده آن حساب کنترل مورد نظر را چک...

بیستر بخوانید