جهت ایجاد محدودیت برای مشاهده دفتر حساب برخی حسابها توسط کاربر مراحل زیر باید انجام شود: در فرم معرفی مجموعه حسابها، مجموعه ای با نوع "عمومی" ایجاد نمایید نوع حساب (حساب ثابت یا تفصیلی)...

بیستر بخوانید

در برخی موارد لازم است تنظیماتی اعمال گردد تا کاربر قادر به تغییر و ویرایش یادداشت آرتیکل در فرم دفتر حساب نباشد. در حالتی که این دسترسی از کاربر گرفته...

بیستر بخوانید