جهت تسریع در ثبت احکام استخدامی یکسان برای گروهی از پرسنل کافیست مراحل زیر را دنبال کنید.۱- از پانل " مدیریت پرسنل" وارد فرم احکام استخدامی شوید. برای احضار این فرم می توانید از کلید میانبر (Ctrl+H) استفاده کنید.۲- از قسمت بالایی فرم پرسنل مورد نظر را با استفاده از کلید + انتخاب کنید..( Ctrl+A انتخاب همه)۳- در سمت چپ فرم  دکمه G  را فشاردهید و یا از کلید ترکیبی (Alt+G) استفاده نمایید.۴- بر روی دکمه جدید کلیک کرده و اطلاعات حکم استخدامی را تکمیل کنید۵- در نهایت برای انجام قطعی عملیات ثبت ارزشیابی گروهی بر روی تیک سبز رنگ کلیک کنید. (Alt+C)6- سیستم با پیغامی تایید کاربر را برای ثبت گروهی حکم استخدامی سئوال خواهد کرد.نکته: توجه داشته باشید شماره حکم وارد شده برای اولین حکم می باشد و برای سایر احکام این شماره به ترتیب یک واحد افزایش خواهد داشت.با این کار حکم استخدامی برای گروهی از پرسنل ایجاد خواهد شد. برای چگونگی ویرایش گروهی حکم استخدامی به پایگاه دانش کد ۶۲۲ رجوع شود....

بیشتر بخوانید