جهت تسریع در ثبت احکام استخدامی یکسان برای گروهی از پرسنل کافیست مراحل زیر را دنبال کنید.۱- از پانل " مدیریت پرسنل" وارد فرم احکام استخدامی شوید. برای احضار این فرم می...

بیستر بخوانید