۱- با کد کاربری مدیر سیستم وارد برنامه دارایی ثابت می شویم. ۲- در فرم "مدیریت کاربران" کاربر مورد نظر را انتخاب می کنیم. ۳- کلید "دسترسی ویژه کاربران" را کلیک می کنیم. ۴- از کمبوباکس دسترسی ها مختلف آیتم "دسترسی به مراکز استقرار دارایی" را انتخاب می کنیم. ۵- کلیه مراکز استقرار تعریف شده در سطوح مختلف درختواره مراکز استقرار لیست می شود. ۶- با استفاده از دابل کلیک روی مرکز استقرار مورد نظر این مرکز در لیست دسترسی های کاربر انتخابی قرار می گیرد. ۷- پس از ایجاد دسترسی های مورد نظر دگمه "ذخیره" را کلیک می نماییم. بدین ترتیب کاربر انتخابی تنها به مراکر مجاز معرفی شده دسترسی خواهد داشت. نکته ۱: دسترسی به مراکز در بخش رویداد تغییر مرکز استقرار اعمال نخواهد شد. نکته ۲: در فرم دسترسی های ویژه با استفاده از کلید "دسترسی به همه" با "عدم دسترسی به همه" می توان به صورت گروهی دسترسی ها...

بیشتر بخوانید