در حالت عادی، نمایش دوره های محاسباتی در سیستم حضور و غیاب بر اساس دوره های سال جاری می باشد. برای تغییر این وضعیت و مشاهده دوره های محاسباتی سالهای...

بیستر بخوانید

برای اینکه مجموع یک عامل خاص را در بازه زمانی دلخواه محاسبه نمود می بایست از تابع "مقدار عامل از ساعت تا ساعت" (Proc0011) در فرمول محاسباتی روزانه استفاده نمود. این تابع...

بیستر بخوانید

با استفاده از قابلیت های سازمان الکترونیک امکان ایجاد و گردش فرم های الکترونیک وجود دارد که توسط پرسنل سازمان ایجاد می شوند و بر اساس روالهای تعیین شده در...

بیستر بخوانید

محاسبه کارکرد اضافه کاری بر اساس قوانین سازمانهای مختلف متنوع می باشد. در ادامه نحوه پیاده سازی یکی از فرمولهای محاسباتی معمول اضافه کاری شرح داده شده است.  برای پیاده...

بیستر بخوانید

برای ایجاد یک پروژه جدید کافی است تا مراحل زیر را دنبال کنید : ۱- از منوی اطلاعات پایه وارد فرم "معرفی پروژه" شوید. ۲- بروی کلید "جدید" کلیک کنید و مقادیر، عنوان پروژه، کارفرما، تاریخ...

بیستر بخوانید