برای تغییر مرکز استقرار گروهی از داراییها به صورت یکجا به ترتیب زیر عمل می کنیم: ۱- از منوی "عملیات دارایی" فرم "تغییر مرکز استقرار" را فراخوان می نماییم. ۲- دگمه "G" در قسمت چپ بالای فرم را کلیک می کنیم. ۳- دگمه "جدید" را کلیک کرده و در قسمت "نام دارایی" Enter می کنیم. ۴- فرم جستجو و انتخاب دارایی در اختیار قرار می گیرد. داراییهای مورد نظر را با کلید +/- انتخاب می کنیم. ۵- "مرکز استقرار جدید" را انتخاب می کنیم. ۶- سایر اطلاعات مرتبط با فرم را پر کرده و تایید می کنیم. با این کار کلیه داراییهای انتخابی به مرکز جدید منتقل شد و به تعداد N دارایی انتخاب شده رویداد تغییر مرکز استقرار ثبت می شود. نکته ۱: این عمل معمولا جهت انتقال کلی داراییهای یک مرکز به مرکز دیگر کاربرد دارد. نکته ۲: در صورتیکه مرکز استقرار دارایی انتخاب شده با مرکز جدید مورد نظر یکی باشد، سیستم...

بیشتر بخوانید