در سیستم بازرگانی و انبار پیوست، امکان ویرایش و حذف اسناد بازرگانی و انبار ثبت شده(جهت اصلاح اشتباهات کاربری) وجود دارد و این نوع عملیات باعث مخدوش شدن قیمت تمام شده محاسبه شده تاریخی و درمواردی منفی شدن موجودی کالا در کاردکس کالا خواهد شد. امکان حذف و ویرایش اسناد انبار از ویژگی های مثبت پیوست جهت سازمانهایی است که بی نظمی در ثبت تراکنش ها و یا ورود و خروج کالا به انبار دارند و این بی نظمی بعضا از اقتضائات شرایط کاری این سازمانها است. با این وصف اگر سازمانی به جهت نظم عملیاتی موجود و یا کنترلهای داخلی بخواهد از انجام عملیات جرح و تعدیل اسناد بازرگانی و انبار توسط کاربران جلوگیری نماید می باید در بخش تنطیمات اسناد بازرگانی(خرید، فروش، برگشت از خرید، برگشت از فروش) و...

بیشتر بخوانید