غیر فعال بودن قیمت واحد کالا و تخفیف جهت کنترل داخلی ثبت عملیات بازرگانی است به گونه ایی که کاربر ملزم به استفاده از قیمتهای پیشنهادی بوده و امکان ثبت تخفیف نداشته باشد. با این وجود در صورت نیاز می توان هر یک از موارد بالا را برای کاربر فعال کرد. برای انجام این تنظیمات: ۱- با نام کاربری مدیر سیستم وارد سیستم شوید، ۲-در قسمت گروههای کاری، گروه کاری کاربر مورد نظر را انتخاب و ویرایش نمایید، ۳-در زیر سیستم بازرگانی، فرم فاکتور مربوطه را انتخاب و در قسمت تنظیمات مرتبط با فرم، تیک مربوط به گزینه های "امکان تغییر قیمت واحد" و "امکان استفاده از تخفیف" را فعال نمایید....

بیشتر بخوانید