برای چاپ گزارش تایم شیت پرسنل مراحل زیر را دنبال کنید : ۱- از منوی گزارشها وارد فرم "گزارش تایم شیت پرسنل" شوید . ۲- با استفاده از لیست بازشدنی "دوره"، دوره محاسباتی مورد نظر...

بیستر بخوانید