برای تعیین نمایش و یا عدم نمایش عوامل کارکرد در این گزارش مراحل زیر را در سیستم حضور و غیاب تحت ویندوز دنبال نمایید: ۱- از منوی کارکرد وارد فرم "معرفی عوامل...

بیستر بخوانید