در سیستم خزانه داری در قسمت معرفی مراکز دریافت/پرداخت این امکان وجود دارد که برای هر مرکز به تعداد دلخواه باجه تعریف نمود. برای این منظور کافیست مراحل زیر را دنبال کنیم: ۱- مرکز مورد نظر را انتخاب و برروی دگمه "باجه های مرکز" کلیک کنید. ۲- به تعداد دلخواه باجه تعریف نمایید. ۳- برای هر باجه حسابهای مرتبط با عملیات خزانه داری و اقلام و ارزهای مجاز برای آن باجه را تعیین نمایید. نکته ۱: امکان دسترسی به کاربر برای هر باجه وجود دارد. نکته ۲: امکان تعیین اقلام و ارزهای مجاز برای استفاده در آن باجه در دسترس کاربر می باشد. نکته ۳: با استفاده از این امکان می توان دسترسی کاربران را به انواع عملیات خزانه داری، استفاده از ارزهای مختلف و استفاده از باجه ها مدیریت نمود. نکته ۴: شماره گذاری برگه های رسیددریافت/پرداخت براساس مرکز خزانه داری می باشند...

بیشتر بخوانید