در سیستم خزانه داری در قسمت معرفی مراکز دریافت/پرداخت این امکان وجود دارد که برای هر مرکز به تعداد دلخواه باجه تعریف نمود. برای این منظور کافیست مراحل زیر را دنبال...

بیستر بخوانید