انواع کالاها در سیستم انبار به شرح زیر می باشد : (کالای آماده برای فروش،مواد اولیه، ملزومات، کالای نیمه ساخت، ضایعات، خدمات، سایر ) این انواع برای طبقه بندی نوع کالا و از تعاریف پایه هر کالا می باشند و انتخاب آنها تاثیری در عملکرد سیستم نمی گذارد (شش نوع) فقط نوع خدمات،با بقیه متفاوت است و رفتار متفاوتی در سیستم دارد. کالای آماده برای فروش : این نوع کالا پرکاربردترین نوع می باشد و به عنوان محصول نهایی در فرآیند تولید نیز از آن یاد می شود. (کاربرد در شرکتهای تولیدی، بازرگانی و ...

بیشتر بخوانید