در سیستم بازرگانی و انبار پیوست،برای انواع عملیات ورود و خروج کالا در انبارها،امکان تخصیص سریال کالا برای هر کالا وجود دارد. سریالهای کالا را می توان به دو صورت دستی و انتقال از طریق فایل اکسل وارد سیستم نمود.برای انتقال اطلاعات سریال از طریق فایل، نیاز است که مراحل زیر انجام شود: ۱- وجود فایل اکسل شامل اطلاعات سریال کالای هر آرتیکل فرم عملیاتی موردنظر ۲- تعریف فرمت فایل سریال کالا در سیستم:     ۱-۲- برای تعریف فرمت فایل، از منوی امکانات -- انتقال اطلاعات، فرم تعریف فرمت فایل را انتخاب نمایید     ۲-۲- رکورد جدیدی ایجاد نموده و نوع اطلاعات را "اطلاعات سریال کالا" و نوع فایل را  "Excel Format" قرار دهید     ۳-۲- با کلیک برروی دگمه "اطلاعات مرتبط" فرم مربوط به تعریف فرمت باز می شود.در این فرم باید مشخصات فایل اکسل را تعریف نمایید  ...

بیشتر بخوانید