۱- در فرم "دفتر عملیات مقداری انبار"،انبار و نوع دفتر، را انتخاب کرده و رکوردهای مورد نظر جهت انتقال انتخاب شده و آیتم "ارسال سند انبار به شرکت دیگر...

بیستر بخوانید

سیستم این امکان را دارد که از سند مقداری ثبت شده بتوان به سند ریالی آن دسترسی پیدا کرد برای این کار کافیست: ۱- رسید/حواله مقداری مورد نظر را انتخاب نمایید. ۲-...

بیستر بخوانید