علت این پیغام عدم دسترسی ویژه کاربر به مراکز دریافت و پرداخت است، برای رفع این مشکل باید ایتدا با کاربر مدیر سیستم وارد شده و از منوی امکانات، مدیریت کاربران ،گروه کاربر مورد نظر و سپس گزینه دسترسی های ویژه را برمی گزینیم . از قسمت نوع در بالای صفحه گزینه دسترسی به مراکز دریافت و پرداخت را باز کرده و از لیست سمت راست مراکز یا صندوق هایی که می خواهیم کاربر دسترسی داشته باشد را به سمت چپ"لیست دسترسیها "منتقل نمائیم . نکته ۱: مرکز خزانه داری یک واحد سازمانی دریافت پرداخت است با حساب های نقد، بانک، اسناد و ...

بیشتر بخوانید