علت این پیغام عدم دسترسی ویژه کاربر به مراکز دریافت و پرداخت است، برای رفع این مشکل باید ایتدا با کاربر مدیر سیستم وارد شده و از منوی امکانات، مدیریت کاربران...

بیستر بخوانید