[vc_row][vc_column][vc_column_text] وقتی یک دارایی به دلایلی به طور موقت استفاده نمی شود، طبعا میزان استهلاک آن با زمانی که به صورت عملیاتی مورد استفاده قرار می گیرد متفاوت است. از یک طرف چون این گونه داراییها در تحصیل درآمد بنگاه مشارکت ندارند می توان فرض کرد که هزینه استهلاک برابر صفر است، ولی باید توجه داشت که عواملی نظیر گذر زمان در استهلاک داراییها موثر است ولذا قاعدتا دارایی در حال مستهلک شده است ولی با نرخ پایین تر از حالتی که دارایی مورد استفاده است. از لحاظ مالیاتی برابر جدول استهلاکات در مواردی که مال قابل استهلاک پس از آمادگی برای بهره برداری به هر دلیل برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاک آن در مدتی که مورد استفاده قرار نمی گیرد برابر ۳۰% نرخ استهلاک خواهد بود که در جدول استهلاکات(موضوع ماده ۱۵۱ قانون...

بیشتر بخوانید