[vc_row][vc_column][vc_column_text] استهلاک انباشته (Accumulated Depreciation) به مفهوم جمع انباشته مبالغی است که از زمان تحصیل دارایی به حساب هزینه استهلاک منظور شده است.استهلاک انباشته یک قلم دارایی ارزش دفتری هر دارایی را با توجه به قیمت تمام شده دارایی تعیین می کند. به گونه ای که می توان گفت:                                                استهلاک انباشته دارایی-قیمت تمام شده دارایی=ارزش دفتری دارایی نکته ۱: قیمت تمام شده دارایی برابر ارزش تحصیل دارایی منهای ارزش اسقاط دارایی است. نکته ۲: ارزش اسقاط دارایی (Salvage Value) برابر ارزش بازیافت دارایی پس از سپری شدن عمر مفید دارایی است. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title="نرم افزار مالی پیوست، قلب تپنده نرم افزارهای ستادی و ارائه دهنده خلاصه تمامی عملیات سازمان، بر اساس گزارشهای مالی" style="3d" color="sky"...

بیشتر بخوانید