فرم "مدیریت ارتباط حساب و تفصیلی" در منوی مالی برای این منظور در نظر گرفته شده است. در این فرم درختواره حسابها ( بخش سفید رنگ) سرفصلهای اصلی حسابداری قابل مشاهده هستند و در بخشهای زرد رنگ سرفصلهای تفصیلی که در سیستم ایجاد شده اند وجود دارند. برای ایجاد ارتباط سرفصلها با تفصیلیها بدین طریق عمل می کنیم : ۱- جهت برقراری ارتباط، چک باکس حساب اصلی مورد نظر در درختواره حساب­ها را مارک کنید. سپس حساب­های تفصیلی مورد نظرتان را انتخاب نمایید. در نظرداشته باشید که امکان ارتباط سرفصلها با گروه تفصیلیها و بالعکس نیز وجود دارد . یعنی می توان یک حساب را در سطح کل یا معین یا تفصیلی به حساب تفصیلی یا  گروه تفصیلیها ارتباط داد . ۲- پس از اطمینان از صحت ارتباط موردنظرتان، گزینه ذخیره ارتباطات را انتخاب نمایید. ۳- جهت حذف...

بیشتر بخوانید