برای اینکه یک عامل حکمی که قبلا در احکام کارگزینی محاسبه و درج می شده است، در احکام بعدی محاسبه و درج نشود می بایست عامل مورد نظر را غیر فعال نمود. برای غیر فعال سازی یک عامل حکمی مراحل زیر را دنبال کنید: ۱- ار منوی احکام وارد فرم "عوامل حکم کارگزینی" شوید و بروی عامل مورد نظر دوبار کلیک کنید تا وارد فرم "نحوه ارزیابی عامل حکم" شوید. ۲- نحوه ارزیابی ثبت شده برای استخدام مورد نظر را انتخاب و کلید ویرایش را بزنید و لیست بازشدنی "وضعیت" را در حالت "غیر فعال" قرار دهید و تائید کنید. نکته ۱ : در صورتی که برای یک استخدام بیش از یک نحوه ارزیابی برای عامل مورد نظر موجود باشد، می بایست کلیه نحوه های ارزیابی در وضعیت غیر فعال قرار داده شوند. نکته ۲ : برای غیر فعال کردت عوامل امتیازی، از منوی...

بیشتر بخوانید