پیوست

بوی خوش خدمت

صندوق ذخيره كاركنان شهرداري تهران

من به عنوان مدیر منابع انسانی و پشتیبانی کیفیت خدمات پشتیبانی پیوست را عالی ارزیابی میکنم و نیز کارایی و ویژگیهای کاربردی نرم افزارهای پیوست را تحسین میکنم من با نرم افزارهای زیادی در سطوح مختلف کار کرده ام و به نظرم شرکتهای نرم‌افزاری زیادی از پیوست الگوبرداری کرده‌اند و به دلیل خدمات و محصول بسیار خوب پیوست همیشه یکی از توصیه کنندگان شما بوده‌ام....

بیشتر بخوانید