پیوست بلاگ

نقش کارتابل در اتوماسیون اداری

نقش کارتابل در اتوماسیون اداری همه چیز درباره کارتابل مقدمه اغراق نیست اگر بگوییم کارتابل مهمترین مفهوم در هر سامانه اتوماسیون اداری محسوب شده و ساختار، ویژگی ها و امکانات موجود در آن...

بیستر بخوانید

بودجه ریزی افزایشی

بودجه ریزی افزایشی فرایند بودجه ریزی مبتنی بر این ایده است که با ایجاد تنها برخی تغییرات حاشیه ای در بودجه جاری، می توان بهترین بودجه جدید را ایجاد کرد....

بیستر بخوانید

تحلیل زمانی حساب های دریافتنی

تحلیل زمانی حساب های دریافتنی ابزاری مدیریتی که توسط حسابداران برای ارزیابی حساب های دریافتنی و شناسایی بی نظمی های موجود استفاده می شود تحلیل زمانی حساب های دریافتنی چیست؟ تحلیل...

بیستر بخوانید

نسبت تبلیغات به فروش

نسبت تبلیغات به فروش اندازه گیری اثربخشی استراتژی های تبلیغاتی یک شرکت نسبت تبلیغات به فروش چیست؟ نسبت تبلیغات به فروش (Advertising to Sales Ratio)، که به اختصار "A to S" نیز خوانده...

بیستر بخوانید

بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد ABB

بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد ABB روشی برای بودجه بندی برمبنای تجزیه و تحلیل کامل فعالیت ها در راستای پیش بینی هزینه ها بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد چیست؟ بودجه ریزی مبتنی بر...

بیستر بخوانید