امکان فراخوان گروهی حواله یا رسید در اسناد بازرگانی

گروه نرم افزاری پیوست > اطلاعات آخرین ویرایشها  > امکان فراخوان گروهی حواله یا رسید در اسناد بازرگانی

امکان فراخوان گروهی حواله یا رسید در اسناد بازرگانی

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

نرم افزار : نرم افزار بازرگانی پیوست
ویرایش : ۱۰/۳۴۸/۰۰

 

 

نرم افزار بازرگانی

امکان فراخوان گروهی حواله یا رسید در اسناد بازرگانی در این ویرایش به نرم افزار بازرگانی پیوست افزوده شده است.


با استفاده از این امکان، کاربر قادر خواهد بود در هنگام صدور فاکتور، تعدادی حواله یا رسید را به طور همزمان انتخاب کرده و اقدام به فراخوانی آنها به صورت گروهی نماید.