IFS Tag

مجتمع پارس جنوبی

در راستای استقرار سیستم های مالی پیوست در 64 مرکز از شرکت های تابعه شرکت ملی گاز ایران ، پروژه استقرارسیستم جامع مالی پیوست(به صورت هلدینگ) در مجتمع گاز پارس جنوبی بعنوان بزرگترین تامین کننده انرژی گاز کشور، از مهر ماه سال جاری آغاز و به فاصله زمانی سه ماه با موفقیت پایان پذیرفت. گام های اجرایی پروژه شامل کانورت اطلاعات سیستم قبلی برای سال های گذشته،نصب سرور و ایستگاه های کاری در تمامی پالایشگاههای دهگانه، ارایه آموزش های کلاسی و حین کار توسط تیمی از کارشناسان مجرب پیوست و با همکاری و مساعدت مدیریت های محترم فناوری ومالی با تخصیص بیش از 3000 ساعت کاری بصورت کامل پیاده سازی گردید. --- با انجام پروژه یاد شده، گامی بلند در استقرار نظام یکپارچه مالی با رویکرد ERP و دستیابی به گزارش های برخط...

بیستر بخوانید