پیوست

نرم افزار اموال Tag

گروه نرم افزاری پیوست > Posts tagged "نرم افزار اموال"
نرم افزار مدیریت اموال پیوست

در شرکتها و سازمانها ، اموال و دارایی‌های مختلفی وجود دارند که برای انجام کار در اختیار کارکنان قرار می گیرند، این دارایی ها می توانند در ساختمانهای مختلف و در نقاط مختلف شهر یا کشور و در کارگاههای مختلف پراکنده باشند و حتی در قالب خودرو و ماشین های سنگین در جاده ها در حال حرکت باشند، تجهیزات، تاسیسات، ساختمانها و ماشین آلات انواع مختلفی از دارایی هستند که نیاز به مراقبت و نگهداری دارند، مسئولیت مراقبت و استفاده مناسب از این داراییها برعهده جمعداران سازمان و تحویل گیرندگان آنهاست. برای مدیریت این اموال و دارایی‌های ارزشمند سازمانی نیاز به ابزارها، روشها و نرم افزارهای مناسبی داریم که به بررسی آنها می پردازیم. برای اینکار باید به اموال از جنبه های مختلف رسیدگی کنیم که برخی از این جنبه ها...

بیشتر بخوانید