پیوست

چگونه می توان مسیر حرکت یک فرم اداری را با توجه به شرایط مشخص تعیین نمود؟

گروه نرم افزاری پیوست > چگونه می توان مسیر حرکت یک فرم اداری را با توجه به شرایط مشخص تعیین نمود؟

چگونه می توان مسیر حرکت یک فرم اداری را با توجه به شرایط مشخص تعیین نمود؟

زمان مطالعه: ۲ دقیقه
استفاده از عملیات “ارسال به مرحله بعدی” در هنگام طرحی روال گردش فرم های اداری، امکان بحرکت در آمدن فرم در مسیر تعیین شده را فراهم می آورد. در حالت پیش فرض، اجرای عملیات مذکور بدون پیش شرط بوده و با انجام عمل “تایید” یا “عدم تایید” توسط اقدام کننده، صورت می پذیرد. در عین حال سیستم گردش فرم به طراح این اجازه را می دهد که عملیات ” ارسال به مرحله بعدی” یا هر عملیات دیگر را مقید به شرایط خاصی کند به گونه ای که با تحقق آن شرایط فرم روال معینی را طی کند. برای انجام این کار در فرم مربوطه امکان تعریف چهار گونه شرط به شرح ذیل تعبیه شده است:
شرط مسیر : به کمک این شرط می توان تعیین نمود، فرم می بایست از کدام مرحله و با چه عملی ( تایید یا عدم تایید ) آمده باشد تا عملیات “ارسال به مرحله بعدی” یا هر عملیات مورد نظر دیگر صورت پذیرد. در صورتیکه بیش از یک شرط در این بخش قید شود برای انجام عملیات مورد نظر می بایست حداقل یکی از شرط ها محقق گردد. ( در حقیقت بین شرط ها OR منطقی صورت می پذیرد). بعنوان مثالی از شرط مسیر می توان به این نمونه اشاره کرد که اگر فرم از سوی معاون فنی سازمان ارسال شده باشد پس از تایید در مرحله جاری به مرحله اجرا برود و در غیر اینصورت برای بررسی های فنی به معاونت فنی ارسال شود.
شرط اقدام کننده : به کمک این شرط بر اساس اینکه اقدام کننده مرحله جاری چه کسی است، چه پستی دارد، عضو چه گروه یا چه واحد سازمانی است، آیا مدیر است یا خیر و اینکه مدیر مافوق دارد یاخیر، تصمیم به اجرای عملیات مورد نظر نمود. این شرط نیز همانند شرط مسیر می تواند بیش از یک ایتم داشته باشد که در نهایت باهم OR خواهند شد. بعنوان مثالی در این خصوص به نمونه ذیل اشاره می شود : چنانچه تایید کننده جاری مدیر عامل است، فرم به واحد مالی ارسال شود و در صورتیکه جانشین مدیر عامل عهده دار تایید این مرحله است فرم به هیئت مدیره ارسال شود.
شرط درخواست کننده : در برخی از مراحل گردش فرم بر اساس اینکه درخواست کننده اولیه فرم چه کسی بوده، چه پستی داشته، عضو چه گروه یا واحد سازمانی بوده و .. مرحله بعدی فرم مشخص می شود در چنین شرایطی استفاده از شرط درخواست کننده پاسخگوی نیاز ما خواهد بود. این شرط را نیز می توان چندگانه تعریف نمود. مثال : اگر فرم از سوی فردی در واحد بازرگانی درخواست شده پس از تایید برای معاون بخش بازرگانی ارسال شود و در غیر اینصورت برای معاون اداری-مالی.
شرط فیلد ها : در مواقعیکه بخواهیم بر اساس مقدار ویژگی ها و فیلدهای فرم اداری در تعیین مسیر آن، تصمیم بگیریم از این نوع شرط استفاده می کنیم. شرط فیلدها می تواند یک عبارت منطقی، یا محاسباتی و نیز با استفاده از توابع رشته ای، تاریخ و زمان و ریاضی تعریف شده باشد. مثال : چنانچه میزان درخواست شده در فرم از مبلغ ۵ میلیون بیشتر بود، فرم برای مدیریت عامل و در غیر اینصورت برای معاون مالی ارسال شود.
نکته ۱: در صورتیکه برای تعیین مسیر از بیش از یک نوع شرط استفاده شده باشد برای انجام عملیات می بایست همه شرط ها محقق گردند (AND منطقی ). در واقع شرط های داخل یک گونه باهم OR و نتیجه آن با نتیجه شرط های گونه های دیگر AND خواهد شد و نتیجه نهایی ملاک انجام یا عدم انجام عملیات ارسال ( یا هر عملیات دیگر) خواهد بود.
نکته ۲ : تمامی موارد ذکر شده برای عمل “عدم تایید” مرحله نیز صادق است.
[کل: ۰ میانگین: ۰]

فروردین ۱۸, ۱۴۰۳   ۹۷۱  
Total ۱ Votes:
۰

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

سوالی دارید ؟

به محض بروز رسانی و دریافت پاسخ از طریق ایمیل به شما اطلاع رسانی خواهیم کرد

+ = Verify Human or Spambot ?