طی معاملات بازرگانی، ممکن است فاکتورهای فروش به روشهای مختلف تسویه شوند و لزوما برای تسویه هر فاکتور نیازی به دریافت وجه نیست. مثلا می توان یک فاکتور فروش را با یک فاکتور خرید مربوط به همان طرف حساب تسویه نمود و یا یک فاکتور فروش را طی چند مرحله تسویه نمود. در فرم "تسویه فاکتورها" این امکان وجود دارد که هر ردیف فاکتور را با یک یا چند عملیات مختلف تسویه نمود. برای این منظور کافیست: - از طریق منوی بازرگانی - مدیریت تسویه فاکتورها - فرم تسویه فاکتورها، حساب مربوط به طرف حساب مورد نظر را انتخاب نماییم. - با انتخاب حساب، کلیه تراکنش های مالی ثبت شده برای طرف حساب نمایش داده می شود. - سپس آرتیکل مربوط به فاکتور فروش مورد نظر و آرتیکلهای مربوط به عملیاتی که طی آن قرار...

بیشتر بخوانید