طی معاملات بازرگانی، ممکن است فاکتورهای فروش به روشهای مختلف تسویه شوند و لزوما برای تسویه هر فاکتور نیازی به دریافت وجه نیست. مثلا می توان یک فاکتور فروش را...

بیستر بخوانید

در دفتر خرید و فروش بعد از انتخاب نوع دفتر، رکوردهای مورد نظر را با دگمه + انتخاب نمایید،با استفاده از کلیدهای ترکیبی ctrl+shift+F8 پیغامی مبنی بر تایید حذف رکوردهای...

بیستر بخوانید

با توجه به نیاز شرکتها برای محدود کردن دسترسی پرسنل شرکت به اطلاعات سیستم بازرگانی سطح دسترسی برای افراد و گروههای کاری تنظیم می گردد. برای این منظور کاربران را...

بیستر بخوانید

در فرم فاکتورها فرم ضمیمه ای به نام "سایر اطلاعات" وجود دارد که برای هر کاربر مورد استفاده های گوناگونی خواهد داشت. از این رو در سیستم عناوین فیلدهای موجود در فرم به...

بیستر بخوانید