طی معاملات بازرگانی، ممکن است فاکتورهای فروش به روشهای مختلف تسویه شوند و لزوما برای تسویه هر فاکتور نیازی به دریافت وجه نیست. مثلا می توان یک فاکتور فروش را با یک فاکتور خرید مربوط به همان طرف حساب تسویه نمود و یا یک فاکتور فروش را طی چند مرحله تسویه نمود. در فرم "تسویه فاکتورها" این امکان وجود دارد که هر ردیف فاکتور را با یک یا چند عملیات مختلف تسویه نمود. برای این منظور کافیست: - از طریق منوی بازرگانی - مدیریت تسویه فاکتورها - فرم تسویه فاکتورها، حساب مربوط به طرف حساب مورد نظر را انتخاب نماییم. - با انتخاب حساب، کلیه تراکنش های مالی ثبت شده برای طرف حساب نمایش داده می شود. - سپس آرتیکل مربوط به فاکتور فروش مورد نظر و آرتیکلهای مربوط به عملیاتی که طی آن قرار...

بیستر بخوانید

تخفیف در فاکتور فروش به دو روش تخفیف کلی روی فاکتور و تخفیف سطری روی هر یک از اقلام فاکتور فروش قابل انجام است. ولی هر دوی این روشها وابسته به تنظیم شماره ۱۱ در فرم فاکتور فروش تحت عنوان "عدم تسهیم خودکار تخفیف روی سطرهای فاکتور" است. حالتهای مختلفی که می تواند رخ دهد عبارتند از: ۱- حالتی که تنظیم "عدم تسهیم خودکار تخفیف روی سطرهای فاکتور" مارک نشده باشد و تخفیف به صورت کلی در فاکتور ثبت شود. در این حالت تخفیف روی سطرهای فاکتور حسب مبلغ کل هر سطر به طور خودکار تسهیم شده و ثبت مالی مربوط انجام می شود. ۲- حالتی که تنظیم "عدم تسهیم خودکار تخفیف روی سطرهای فاکتور" مارک نشده باشد و تخفیف به صورت سطری تنظیم شود. در این حالت جمع تخفیفات وارد شده روی اقلام فاکتور به عنوان...

بیستر بخوانید

در دفتر خرید و فروش بعد از انتخاب نوع دفتر، رکوردهای مورد نظر را با دگمه + انتخاب نمایید،با استفاده از کلیدهای ترکیبی ctrl+shift+F8 پیغامی مبنی بر تایید حذف رکوردهای انتخابی مشاهده می شود که با تایید پیغام کلیه رکوردهای علامت گذاری شده حذف خواهند شد . نکته ۱: اسناد حسابداری مرتبط با فاکتورهای علامت گذاری شده باید در حالت ثبت نشده باشند . نکته ۲: اگر پیش فاکتور به فاکتور تبدیل شده باشد ابتدا باید فاکتور فروش مرتبط حذف شود بعد اقدام به حذف پیش فاکتور کرد. نکته ۳: توجه داشته باشید که با این اقدام سندهای حسابداری مربوط به فاکتورها و همچنین رسید وحواله های آن نیز حذف خواهند شد نکته ۴: قبل از انجام این عملیات حتما اقدام به تهیه پشتیبان نمایید چون این عملیات قابل برگشت نمی باشد نکته ۵: فقط مدیر سیستم چنین امکانی را در...

بیستر بخوانید

با توجه به نیاز شرکتها برای محدود کردن دسترسی پرسنل شرکت به اطلاعات سیستم بازرگانی سطح دسترسی برای افراد و گروههای کاری تنظیم می گردد. برای این منظور کاربران را به گروه های مختلف تقسیم می کنیم (مدیر فروش، کارشناس فروش ، مدیر فروش منطقه ،...

بیستر بخوانید

در فرم فاکتورها فرم ضمیمه ای به نام "سایر اطلاعات" وجود دارد که برای هر کاربر مورد استفاده های گوناگونی خواهد داشت. از این رو در سیستم عناوین فیلدهای موجود در فرم به صورت متن یک، متن دو و ...

بیستر بخوانید