۱- در "گزارش عملیات بازرگانی" نوع عملیات را بروی "پیش فاکتور فروش" قرار می دهیم. در CM فرم گزینه "پیش فاکتورهای استفاده نشده" را انتخاب می کنیم.در این حالت لیست پیش فاکتورهایی که هنوز به فاکتور تبدیل نشده اند نمایش داده می شود ۲- در فرم "دفتر خرید فروش" با قرار دادن نوع دفتر به "پیش فاکتور فروش" فیلد "فاکتور مرتبط" شماره فاکتور مرتبط را نمایش می دهد. در صورتیکه این فیلد مقدار نداشتهباشد به مفهوم آنست که ردیف جاری پیش فاکتوری است که به فاکتور تبدیل نشده است و با گزینش روی این فیلد می توان لیست پیش فاکتورهای استفاده نشده را تهیه کرد....

بیستر بخوانید

مالیات بر ارزش افزوده((Value Added Tax مجموع %X قیمت کل فروش یک آیتم خدمات/کالا می باشد که حین فروش از خریدار گرفته (A) و حین خرید به فروشنده پرداخت(B) می شود. و مانده(A-B)‌این ارقام طی اظهارنامه فصلی به سازمان امور مالیاتی(دولت) پرداخت می شود. جهت عملیاتی کردن محاسبه و ثبت خودکار توسط سیستم مراحل ذیل اجراء می شود: مرحله ۱- در فرم مدیریت دوره مالی، با انتخاب دوره مالی مورد نظر و انتخاب گزینه "تنظیمات سالانه مالیات بر ارزش افزوده" از طریق منوی شناور، درصد کل و درصد مربوط به مالیات تنظیم می شود. مرحله ۲- دو سر فصل تحت عنوان "مالیات ارزش افزوده" و "عوارض کالا و خدمات" در سیستم مالی تعریف می شود. مرحله ۳- کدهای ویژه "مالیات ارزش افزوده" و "عوارض کالا و خدمات" به حسابهای تعریف شده در بالا متصل می شود. مرحله ۴- در قسمت مرتبط با مالیات...

بیستر بخوانید

۱-  در صورتی که وضعیت فاکتور ثبت نشده باشد برگشت فاکتور عمل نمی کند ۲- در صورتی که وضعیت فاکتور ثبت شده باشد و کاربر به برگشت فاکتور دسترسی نداشته باشد امکان برگشت امکان پذیر نیست ۳-  درصورتی که وضعیت فاکتور ثبت شده باشد و سند مالی مربوطه نیز ثبت شده باشد امکان برگشت فاکتور فراهم نیست برای این منظور با استفاده از کلید ترکیبی Alt+O یا استفاده از امکان سند حسابداری مرتبط در CM فاکتور ، سند حسابداری مربوط به فاکتور را برگشت دهید تا امکان برگشت فاکتور فعال شود. ۴- درصورتی که  وضعیت فاکتور باطل شده باشد،با نام مدیر سیستم یا کاربری که دسترسی به برگشت فاکتور ابطال شده را دارد فاکتور برگشت داده شود . ۵- در صورتی که  وضعیت فاکتور تایید شده باشد، با نام مدیر سیستم یا کاربری که دسترسی برگشت...

بیستر بخوانید

در معاملات بازرگانی بین واحدهای تجاری و یا اشخاص، گاهی توافق می شود که برای مشتری خاص در فاکتورها همیشه درصد ثابتی تخفیف درنظر گرفته شود.برای اینکه این توافق حین صدور فاکتور فراموش نشود و به صورت اتوماتیک با ایجاد هر فاکتور اعمال شود لازم است طرف حساب، کالا و درصد تخفیف مورد نظر در سیستم تعریف شود. برای این منظور مراحل زیر باید انجام شود: ۱- در سیستم بازرگانی، فرم معرفی طرف حساب، برروی بدنه فرم کلیک راست و منوی شناور را احضار نمایید ۲- گزینه "درصد تخفیف طرف حساب برای هرکالا" را انتخاب کنید ۳- در فرم نمایش داده شده، می توان به تعداد دلخواه ردیف ایجاد نمود. به این صورت که در هر ردیف، نام طرف حساب، نام کالا و درصد تخفیف مربوط به این کالا برای طرف حساب انتخاب شده را تعیین نمایید ۴- اگر درصد...

بیستر بخوانید

برای تهیه گزارش سود و زیان عملیات بازرگانی به تفکیک مراکز فروش از منوی بازرگانی-->گزارشهای حسابداری فروش، منو آیتم "گزارش سود وزیان فاکتورها" را انتخاب می نماییم. حالت پیش فرض این گزارش سود وزیان عملیات بازرگانی شامل(فروش وبرگشت از فروش) به تفکیک هر فاکتور در فاصله تاریخ مشخص می باشد. از کمبوباکس نوع گزارش نوع "به تفکیک مرکز فروش" را انتخاب می نماییم. سیستم در این حالت گزارش سود وزیان سرجمع عملیات بازرگانی به تفکیک کلیه مراکز فروش را ارائه می کند. نکته ۱: گزارش سود و زیان فاکتورها در سه حالت "به تفکیک فاکتور"، "به تفکیک طرف حساب"، "به تفکیک مرکز فروش" در فاصله تاریخی مشخص قابل تهیه است. نکته ۲: در فرم فاکتور فروش/برگشت از فروش نیز می توان با استفاده از CM  فرم و انتخاب "سود و زیان فاکتور" به گزارش سود وزیان خاص فاکتور دسترسی داشت. نکته ۳: در تهیه این گزارش عملیات...

بیستر بخوانید