در معاملات بازرگانی بین واحدهای تجاری و یا اشخاص، گاهی توافق می شود که برای مشتری خاص در فاکتورها همیشه درصد ثابتی تخفیف درنظر گرفته شود.برای اینکه این توافق حین صدور...

بیستر بخوانید

به یکی از دلایل ذیل ممکن است مشخصات طرف حساب در چاپ فاکتور دیده نشود: ۱- اشتباه بودن مشخصات توابع مربوطه در تغیر فرم چاپی، ۲-ارتباط کد ویژه "فروشنده و خریدار متفرقه" به حسابهای...

بیستر بخوانید

برای تهیه گزارش سود و زیان عملیات بازرگانی به تفکیک مراکز فروش از منوی بازرگانی-->گزارشهای حسابداری فروش، منو آیتم "گزارش سود وزیان فاکتورها" را انتخاب می نماییم. حالت پیش فرض این گزارش سود...

بیستر بخوانید

برای کاربرانی که تعداد خرید و فروش بالایی دارند و الزاما نیازی نیست که همه طرف حساب ها را در فرم مربوطه تعریف نمایند، گاهی نیاز می شود که نام یا...

بیستر بخوانید