در معاملات بازرگانی بین واحدهای تجاری و یا اشخاص، گاهی توافق می شود که برای مشتری خاص در فاکتورها همیشه درصد ثابتی تخفیف درنظر گرفته شود.برای اینکه این توافق حین صدور فاکتور فراموش نشود و به صورت اتوماتیک با ایجاد هر فاکتور اعمال شود لازم است طرف حساب، کالا و درصد تخفیف مورد نظر در سیستم تعریف شود. برای این منظور مراحل زیر باید انجام شود: ۱- در سیستم بازرگانی، فرم معرفی طرف حساب، برروی بدنه فرم کلیک راست و منوی شناور را احضار نمایید ۲- گزینه "درصد تخفیف طرف حساب برای هرکالا" را انتخاب کنید ۳- در فرم نمایش داده شده، می توان به تعداد دلخواه ردیف ایجاد نمود. به این صورت که در هر ردیف، نام طرف حساب، نام کالا و درصد تخفیف مربوط به این کالا برای طرف حساب انتخاب شده را تعیین نمایید ۴- اگر درصد...

بیستر بخوانید

به یکی از دلایل ذیل ممکن است مشخصات طرف حساب در چاپ فاکتور دیده نشود: ۱- اشتباه بودن مشخصات توابع مربوطه در تغیر فرم چاپی، ۲-ارتباط کد ویژه "فروشنده و خریدار متفرقه" به حسابهای اصلی در سرفصلهای ویژه ۳-ارتباط بیش از یک طرف حساب با یک کد حساب یکسان، ۴- عدم تعریف نام طرف حساب در فرم "معرفی طرف حساب" و انتخاب حساب متفرقه در فاکتور....

بیستر بخوانید

برای تهیه گزارش سود و زیان عملیات بازرگانی به تفکیک مراکز فروش از منوی بازرگانی-->گزارشهای حسابداری فروش، منو آیتم "گزارش سود وزیان فاکتورها" را انتخاب می نماییم. حالت پیش فرض این گزارش سود وزیان عملیات بازرگانی شامل(فروش وبرگشت از فروش) به تفکیک هر فاکتور در فاصله تاریخ مشخص می باشد. از کمبوباکس نوع گزارش نوع "به تفکیک طرف حساب" را انتخاب می نماییم. سیستم در این حالت گزارش سود وزیان سرجمع عملیات بازرگانی به تفکیک کلیه طرف حساب ها را ارائه می کند. نکته ۱: گزارش سود و زیان فاکتورها در سه حالت "به تفکیک فاکتور"، "به تفکیک طرف حساب"، "به تفکیک مرکز فروش" در فاصله تاریخی مشخص قابل تهیه است. نکته ۲: در فرم فاکتور فروش/برگشت از فروش نیز می توان با استفاده از CM  فرم و انتخاب "سود و زیان فاکتور" به گزارش سود وزیان خاص فاکتور دسترسی داشت. نکته ۳: در تهیه...

بیستر بخوانید

جهت ثبت معاملات بازرگانی در سیستم، و تهیه گزارشات متنوع از طرف مقابل این معاملات، نیاز است نام و مشخصات کامل طرف حساب در سیستم تعریف شود. برای این منظور در سیستم فرمی تحت عنوان "معرفی طرف حساب" در نظر گرفته شده است.برای تعریف طرف حساب مراحل زیر را انجام نمایید: ۱- از منوی بازرگانی، فرم معرفی طرف حساب را باز کنید ۲- برروی دگمه جدید کلیک کنید ۳- در فرم نمایش داده شده ابتدا باید نوع طرف حساب (حقیقی،حقوقی، حقوقی دولتی) را مشخص نمایید.(با تعیین نوع، عناوین فیلدهای مشخصات طرف حساب تغییر خواهد کرد.) ۴- پس از تعیین نوع طرف حساب، مشخصات شخص مورد نظر را در فرم درج نمایید. این مشخصات شامل موارد زیر می باشند: شخص حقیقی: نام، نام خانوادگی، تلفن، نمابر، تلفن همراه، نام پدر،تاریخ تولد،شماره شناسنامه و محل صدور، کدهای ملی/اشتراک/اقتصادی/پستی، ایمیل،نشانی، تصویر شخص حقوقی: نام، شناسه،...

بیستر بخوانید

برای کاربرانی که تعداد خرید و فروش بالایی دارند و الزاما نیازی نیست که همه طرف حساب ها را در فرم مربوطه تعریف نمایند، گاهی نیاز می شود که نام یا شماره تماس و آدرس طرف حساب متفرقه را در سیستم نگهداری کنند برای این منظور ابتدا باید در فرم سرفصلهای ویژه از منوی حسابداری کد ویژه "فروشنده خریدار متفرقه" را به حساب طرف حساب متفرقه ارتباط دهید از این پس در فاکتورها، هرگاه "طرف حساب متفرقه" را به عنوان طرف حساب انتخاب نمایید، دگمه کوچکی در کنار فیلد انتخاب طرف حساب فعال می شود از طریق آن فرم می توان نام، تلفن و نشانی فرد را ثبت کرد و در گزارش ها از آن استفاده نمود....

بیستر بخوانید