در فرم عملیات ابتداء و انتهای دوره در سال جدید در معرفی عملیات انتقال حسابها ردیفی تحت عنوان افتتاحیه و نوع افتتاح حسابها ایجاد نمایید، سپس با استفاده از دکمه اطلاعات مرتبط و رایت کلیک در فرم مربوطه ایجاد خودکار ردیفهای مرتبط با حسابهای دوره قبل را انتخاب کنید. در اینصورت مانده تمامی حساب ها از سال گذشته به سال جدید منتقل خواهد شد....

بیشتر بخوانید

برای تجزیه سند افتتاحیه و اختتامیه بر حسب تفصیلیها و ارز به اینصورت عمل می کنیم: ۱- بعد از ایجاد سند اختتامیه و افتتاحیه ابتدا ردیفهای مورد نظر را انتخاب مینماییم (با کلید +) و یا (با کلید Ctrl+A) ۲- سپس در منوی عملیات ابتداء و انتهای دوره مالی در فرم سند اختتامیه یا افتتاحیه راست کلیک کرده و تجزیه آرتیکل سند افتتاحیه یا اختتامیه بر حسب تفصیلیها را می زنیم و بر اساس اینکه در دیتابیس از کدام دسته از تفصیلیها یا ارز استفاده شده باشد گزینه های مورد نظر را تیک می کنیم .فقط برای صحیح بودن رکوردهای تجزیه شده سند افتتاحیه، بعد از تجزیه نمودن سند افتتاحیه اقدام به تجزیه سند اختتامیه نمائید (ترتیب عملیات مهم است)...

بیشتر بخوانید

۱- بستن حسابهای موقت: در منوی حسابداری، قسمت عملیات ابتدا و انتهای دوره مالی، گزینه "صدور سند بستن حسابها" را انتخاب کنید.در فرم نمایش داده شده، برروی دگمه "انجام فرآیند صدور سند بستن حسابها" کلیک کنید. با این کار، سیستم سندی حاوی آرتیکلهای مربوط یه بستن حسابهای موقت شامل هزینه/ درآمد/فروش و ...

بیشتر بخوانید