[vc_row][vc_column][vc_column_text] گزارش مرور حساب ها چیست؟ گزارش مرور حساب ها ، یکی از گزارش های پرکاربرد نرم افزار حسابداری پیوست ، می باشد. این گزارش که ساختاری شبیه به تراز آزمایشی دارد و تا حدودی شبیه به آن نیز عمل می کند به کاربر این امکان را می دهد که گردش بدهکار / بستانکار و مانده بدهکار / بستانکار حسابها را از سطح کل به صورت پلکانی تا آخرین سطح حسابهای تفصیلی مرور نماید. اما ویژگی منحصر به فرد این گزارش در امکان انتخاب ارتباط حسابها با یکدیگر و نمایش گزارش در وضعیت انتخابی است. کاربرد گزارش مرور حسابها در نرم افزار حسابداری : هنگامی که ساختار کدینگ مالی نمایانگر  استفاده از حسابهای تفصیلی در لایه های متعدد (۵ سطح) در کنار حسابهای اصلی است و ارتباطات گسترده ای نیز بین آنها برقرار شده است،...

بیشتر بخوانید