برای اینکه پردازش کارکرد را برای یک یا چند روز خاص فارغ از دوره های محاسباتی تعریف شده در سیستم، برای پرسنل مورد نظر انجام دهید مراحل زیر را دنبال کنید : ۱- از منوی کارکرد وارد فرم "پردازش کارکرد روزانه" شوید. ۲- پرسنل مورد نظر را با استفاده از کلید -/+ انتخاب کنید. (Ctrl+A انتخاب همه ) ۳- بازه تاریخی پردازش را با استفاده از فیلدها "پردازش از تاریخ" و "تا تاریخ" ( در قسمت پایین فرم) تنظیم کنید. ۴- بروی کلید "پردازش کارکرد روزانه" کلیک کنید تا پردازش برای روزهای تعیین شده و پرسنل انتخاب شده انجام شود. نکته : برای حذف پردازش انجام شده در روزهای مورد نظر، پس از تنظیم بازه تاریخی برروی کلید "حذف محاسبات روزانه" کلیک کنید....

بیشتر بخوانید

در حالت عادی، نمایش دوره های محاسباتی در سیستم حضور و غیاب بر اساس دوره های سال جاری می باشد. برای تغییر این وضعیت و مشاهده دوره های محاسباتی سالهای قبل در سیستم حضور و غیاب مراحل زیر را دنیال کنید : ۱- از منوی امکانات وارد فرم "تنظیمات نمایشی" شوید. ۲- در بخش تنظیمات عمومی، مقدار فیلد "تاریخ جاری" را معادل سال مورد نظر قرار دهید. ۳- پس از تائید، از مدیریت شرکتها، مجددا وارد پایگاه داده مورد نظر شوید. با اینکار در لیست های بازشدنی دوره های محاسباتی در فرم های مختلف، مقادیر مرتبط با سال جاری تعیین شده قابل انتخاب خواهد بود....

بیشتر بخوانید

برای تعریف دوره های محاسباتی بصورت دلخواه و بدون وابستگی به تاریخ آغاز و پایان ماههای سال مراحل زیر را دنبال کنید: ۱- از منوی اطلاعات پایه وارد فرم "مدیریت سال" شوید و سال مورد نظر را ایجاد کنید. ۲- پس از تعریف سال، کلید "اطلاعات مرتبط"  را بزنید و در فرم باز شده، کلید جدید را زده و دوره های محاسباتی مورد نظرتان را تعریف کنید. نکته ۱: برای هر دوره محاسباتی لازم است تا تاریخ آغاز و پایان تعریف شود که این تاریخ ها لزوما نمی بایست منطبق بر تاریخ های شروع و پایان ماه های سال باشند. نکته ۲: دوره های محاسباتی نباید با یکدیگر همپوشانی داشته باشند....

بیشتر بخوانید

پس از اینکه پردازش اطلاعات برای دوره محاسباتی مورد نظر انجام گرفت برای جلوگیری از حذف اطلاعات پردازش شده، می توان محاسبات را بست. برای این کار مراحل زیر را دنبال کنید : ۱- از منوی کارکرد وارد فرم "کارکرد روزانه" شوید و دوره محاسباتی مورد نظر را از لیست بازشدنی "دوره" انتخاب کنید. ۲- بروی کلید "محاسبات ماهانه" کلیک کرده و در cm فرم گزینه "بستن محاسبات انجام شده برای همه استخدام ها" را انتخاب کنید. با اینکار محاسبات انجام شده بسته خواهد شد و تا زمان باز کردن مجدد آن ، قابل حذف نخواهد بود. نکته۱: تنها کاربرانی قادر به باز و بسته کردن محاسبات خواهند بود که دسترسی اینکار به انها اعطا شده باشد. برای آگاهی از نحوه اعطاء دسترسی به پرسش و پاسخ کد مراجعه کنید. نکته۲: برای باز کردن محاسبات، در cm فرم "محاسبات ماهانه" گزینه "باز شدن محاسبات برای همه استخدامها" را انتخاب...

بیشتر بخوانید

در سیستم حضور و غیاب در صورتی که محاسبات پردازش کارکرد ماهانه برای دوره محاسباتی مورد نظر انجام شده باشد، ویرایش و حذف اطلاعات تردد در آن دوره محاسباتی امکان پذیر نمی باشد و در صورتی که ویرایش و حذف اطلاعات ضروری باشد، کاربر می بایست ابتدا پردازش کارکرد ماهانه را در دوره مورد نظر حذف و سپس اقدام به ویرایش اطلاعات در آن دوره نماید و سپس مجددا پردازش کارکرد ماهانه را انجام دهد . نکته : کاربرانی که دسترسی بستن محاسبات را داشته باشند می توانند اقدام به بستن محاسبات پس از پردازش کارکرد ماهانه نمایند و در این صورت تنها کاربرانی قادر به حذف پردازش کارکرد ماهانه در آن دوره هستند که دسترسی بازکردن محاسبات پردازش کارکرد ماهانه به آنها اعطا شده باشد....

بیشتر بخوانید