برای اینکه پردازش کارکرد را برای یک یا چند روز خاص فارغ از دوره های محاسباتی تعریف شده در سیستم، برای پرسنل مورد نظر انجام دهید مراحل زیر را دنبال...

بیستر بخوانید

در حالت عادی، نمایش دوره های محاسباتی در سیستم حضور و غیاب بر اساس دوره های سال جاری می باشد. برای تغییر این وضعیت و مشاهده دوره های محاسباتی سالهای...

بیستر بخوانید

برای تعریف دوره های محاسباتی بصورت دلخواه و بدون وابستگی به تاریخ آغاز و پایان ماههای سال مراحل زیر را دنبال کنید: ۱- از منوی اطلاعات پایه وارد فرم "مدیریت سال" شوید و...

بیستر بخوانید

پس از اینکه پردازش اطلاعات برای دوره محاسباتی مورد نظر انجام گرفت برای جلوگیری از حذف اطلاعات پردازش شده، می توان محاسبات را بست. برای این کار مراحل زیر را...

بیستر بخوانید

در سیستم حضور و غیاب در صورتی که محاسبات پردازش کارکرد ماهانه برای دوره محاسباتی مورد نظر انجام شده باشد، ویرایش و حذف اطلاعات تردد در آن دوره محاسباتی امکان...

بیستر بخوانید