برای دسترسی به ساعت ورود و خروج پرسنل در فرمول های محاسباتی از دو پارامتر "ورود ساعت" و "خروج ساعت" استفاده کنید. این دو پارامتر به ترتیب ساعت ورود  و خروج را برای هر پرسنل در روز در دسترس قرار می دهد.این دو پارامتر از زیر مجموعه "اطلاعات ورود خروج پرسنل" در فرم "انتخاب پارامتر " فرمولهای محاسباتی قابل انتخاب می باشد. نکته ۱ :از این دو پارامتر می بایست در قسمت روزانه فرمول محاسباتی استفاده کرد. نکته ۲ :مقدار خروجی این دو پارامتر بصورت دقیقه می باشد به عنوان مثال ساعت ۰۸:۳۰ در این پارامترها بصورت ۵۱۰ انعکاس داده می شود. نکته ۳ : در صورتی که پرسنلی چندین ورود و خروج در یک روز داشته باشد، مقدار اولین ورود برای پارامتر "ورود ساعت" و آخرین خروج برای پارامتر "خروج ساعت" درنظر گرفته خواهد شد....

بیستر بخوانید

در صورتی که به هر دلیل پرسنلی ساعت ورود و خروج خود را برروی دستگاه کارت ساعت ثبت نکرده باشد می تواند از فرم الکترونیک "فراموشی کارت" (با استفاده از سازمان الکترونیک) برای ثبت ساعت استفاده نماید. برای دسترسی به تعداد دفعات استفاده پرسنل از فرم فراموشی کارت در یک دوره محاسبه می توان از پارامتر "تعداد فراموشی کارت در ماه" در فرمول های محاسباتی استفاده نمود. این پارامتر از زیر مجموعه "اطلاعات ورود خروج پرسنل" در فرم "انتخاب پارامتر " فرمولهای محاسباتی قابل انتخاب می باشد و مجموع دفعات استفاده از فرم فراموشی کارت در یک دوره محاسباتی  برای پرسنل را به صورت عدد صحیح خروجی می دهد....

بیستر بخوانید

به طور پیش فرض همه کالاهای تعریف شده(و در وضعیت فعال) توسط همه کاربران جهت تنظیم فاکتور قابل مشاهده و انتخاب است. ولی ممکن است مدیر سیستم بخواهد امکان تنظیم فاکتور برای اقلام خاصی از کالاها را به صورت دسترسی امنیتی تنظیم کند. که هر کاربر بتواند فقط دسته خاصی از کالاها را مشاهده و انتخاب نماید. برای ایجاد چنین محدودیتی به روش زیر عمل می کنیم: ۱- از طریق فرم "معرفی انبارها" یک انبار جدید(و لو به صورت صوری) تعریف می کنیم. ۲- در فرم "معرفی کالا و خدمات" کالای مورد نظر را انتخاب و دگمه "انبارهای وابسته" را کلیک می کنیم و انبار تعریف شده را به کالای انتخابی مرتبط می کنیم. ۳- مرحله دو را برای تمام کالاهای مورد نظر تکرار می کنیم. ۴- کاربر مورد نظر را در فرم "مدیریت کاربران" انتخاب نموده و از طریق فرم "دسترسی های...

بیستر بخوانید

برای جلوگیری از دسترسی کاربر به گزارش سود و زیان فاکتور در دو حالت مختلف به ترتیب زیر عمل می کنیم: ۱- گزارش سود و زیان فاکتور در CM فاکتور فروش و برگشت از فروش از طریق فرم مدیریت گروههای کاری در بخش تنظیمات مرتبط با فاکتور فروش/برگشت از فروش چک باکس "عدم دسترسی به سود و زیان فاکتور" را مارک می کنیم. ۲- گزارش لیست سود وزیان فاکتورها به صورت گروهی این گزارش در منوی "گزارشهای حسابداری فروش" با نام "گزارش سود وزیان فاکتورها" قابل تهیه است که از طریق تنظیمات عمومی فرمها در زیر سیستم بازرگانی قابلیت دسترسی/عدم دسترسی به کاربران را دارد....

بیستر بخوانید

در سیستم بازرگانی این امکان وجود دارد که برای گزارش های فصلی خرید/فروش دسترسی جداگانه ای تعریف کرد به طوری که مثلاٌ کاربران فروش نتوانند گزارش فصلی خرید را ببینند. برای این کار کافیست مراحل زیر را دنبال کنید. ۱-از پانل امکانات وارد منوی مدیریت کاربران شوید و برروی زیر منوی" مدیریت گروههای کاری" کلیک کنید. ۲- نام گروه کاری مورد نظر خود را از داخل لیست انتخاب کنید و بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. ۳- از داخل لیست فرم های زیر سیستم بازرگانی " گزارش فروش فصلی " را انتخاب کنید. ۴- در قسمت مربوط به دسترسی های مرتبط با فرم گزارش فروش فصلی، در صورتی که تیک چک باکس دسترسی به گزارش های فروش را فعال کنید کاربران آن گروه قادر خواهند بود فقط گزارش های فروش را مشاهده کنند. در صورتی که تیک چک باکس...

بیستر بخوانید