[vc_row][vc_column][vc_column_text css_animation="fadeIn" css=""] محاسبه کارکرد تاخیر در ورود بر اساس قوانین سازمان های مختلف متنوع می باشد. در ادامه نحوه پیاده سازی یکی از فرمول های محاسباتی معمول تاخیر در ورود شرح داده شده است. برای پیاده سازی فرمول روزانه تاخیر در ورود مراحل زیر را دنبال کنید: ۱- محاسبه ساعت تاخیر در ورود در هر روز:    تاخیر در ورود، میزان تاخیر پرسنل پس از ساعت شروع شیفت می باشد لذا برای بدست آوردن این مقدار به دو پارامتر [ مجموع ورود ساعت ]  و [ مجموع ورود شیفت ] نیاز می باشد و با کسر ساعت شروع شیفت پرسنل از ساعت ورود وی، مقدار تاخیر در ورود بدست می آید. همچنین برای اطمینان از اینکه حاصل فرمول همیشه عددی مثبت است و در شرایطی که ورود ساعت قبل از ورود شیفت اتفاق می...

بیشتر بخوانید