غیر فعال بودن قیمت واحد کالا و تخفیف جهت کنترل داخلی ثبت عملیات بازرگانی است به گونه ایی که کاربر ملزم به استفاده از قیمتهای پیشنهادی بوده و امکان ثبت تخفیف نداشته باشد. با این وجود در صورت نیاز می توان هر یک از موارد بالا را برای کاربر فعال کرد. برای انجام این تنظیمات: ۱- با نام کاربری مدیر سیستم وارد سیستم شوید، ۲-در قسمت گروههای کاری، گروه کاری کاربر مورد نظر را انتخاب و ویرایش نمایید، ۳-در زیر سیستم بازرگانی، فرم فاکتور مربوطه را انتخاب و در قسمت تنظیمات مرتبط با فرم، تیک مربوط به گزینه های "امکان تغییر قیمت واحد" و "امکان استفاده از تخفیف" را فعال نمایید....

بیشتر بخوانید

در سند حسابداری به دو روش می توان ایجاد آرتیکل نمود: ۱- با استفاده از کلید Space: معمولا این روش بدلیل سهولت و سرعت بالای آن، بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. در این روش با فشردن کلید space ، یک آرتیکل خالی در سند ایجاد می شود و با کلید Enter می توان برروی فیلدهای آرتیکل حرکت نمود در حالت نیز کافیست در فیلد انتخاب حساب، قسمتی از نام یا کد حساب درج شود تا حساب مورد نظر قابل انتخاب باشد. نکته ۱: با انتخاب گزینه "انتخاب درختواره ای حسابها" در CM فرم سند مالی، هنگام ایجاد آرتیکل در این روش، حساب مورد نظر به صورت انتخاب از درخوتواره سرفصلها جستجو و انتخاب می شود. به این صورت که با فشردن کلید Enter در فیلد انخاب حساب فرم دختواره انتخاب حساب نمایش داده می شود و باید ابتدا...

بیشتر بخوانید