کالا در مدت زمانی که در راه است از انبار مبدا خارج شده و هنوز به انبار  مقصد وارد نشده است که ما را در امر گزارش گیری و کنترل موجودی دچار مشکل می کند. برای این منظور باید از تعریف انبار کالاهای درراه استفاده نمود . حالت اول : انتقال کالا بین انبارهای داخلی:               در این حالت از انبار مبدا کالا را با استفاده از "فرم انتقال کالا" از "انبار مبدا" به "انبار کالاهای در راه مقصد" منتقل می نمائیم . سپس زمان تحویل   کالا در مقصد ، برگ انتقال  کالا ازانبار درراه به انبار مقصد را صادر می کنیم. حالت دوم : تحویل کالا به مشتری در مقصد :               در این حالت از انبار مبدا کالا را با...

بیشتر بخوانید