از منوی انبار و از طریق زیر منوی "عملیات انبار گردانی" ابتدا برای کالاها "تگ" ایجاد نمایید. با کلیک کردن بر روی دکمه ایجاد تگ انبار در این بخش سیستم به ازای هر انبار و کالا یک برگ تگ ایجاد می کند. حال می توان تگ ها را چاپ نمود. در برگه های چاپ شده برای هر کالا سه جدول برای سه مرحله شمارش پیش بینی شده است. پس از شمارش فیزیکی کالا نوبت به ثبت اطلاعات تگها درون سیستم می باشد. برای اینکار سیستم به ازای هر شمارش یک منو پیش بینی کرده که می توان نسبت به ثبت اطلاعات تگ ها در آن اقدام نمود. ابتدا انبار را انتخاب نموده و تاریخ انبارگردانی را ثبت نمایید. پس از ورود اطلاعات تگ به ازای هر کالا در ستون تعداد شمارش شده، نرم افزار بطور...

بیشتر بخوانید