قبل از ارسال عوامل کارکرد لازم است تا قبلا معادل هر یک از عوامل کارکرد موجود در سیستم حضور و غیاب جهت ارسال به سیستم حقوق و دستمزد تعیین شده باشد. با اینکار مشخص خواهد شد که مقدار هر یک از عوامل کارکرد حضور و غیاب پس از ارسال در کدام یک از عوامل کارکرد سیستم حقوق و دستمزد ثبت خواهد شد. در صورتی که تعیین عوامل مرتبط  در سیستم حقوق و دستمزد قبلا انجام نشده است مراحل زیر را انجام دهید : ۱- از منوی کارکرد وارد فرم "عوامل کارکرد" شوید. ۲- عامل مورد نظر را انتخاب و بروی کلید ویرایش کلیک کنید و معادل عامل کارکرد در سیستم حقوق و دستمزد را از لیست باز شدنی "عامل مرتبط" انتخاب کنید. مراحل ذکر شده در بالا را برای کلیه عوامل کارکرد در سیستم حضور و غیاب...

بیشتر بخوانید