شرکت از لحاظ فنی یک فایل اطلاعاتی(Database) مستقل است. از آنجاییکه در سیستم های مالی و منابع انسانی پیوست امکان معرفی و مدیریت هر تعداد Database مستقل می باشد. در ترمینولوژی پیوست...

بیستر بخوانید

اصولا دسترسی مشاهده به فرم مدیریت شرکتها برای همه کاربران الزامی است ولی از آنجاییکه به دلایل امنیتی کاربر خاصی نباید همه رکوردهای تعریف شده  در فرم مدیریت شرکت ها...

بیستر بخوانید

برای این کار مراحل زیر را دنبال کنید : ۱- از منوی امکانات وارد فرم "نسخه پشتیبان" شوید. ۲- در CM فرم گزینه "ایجاد کپی بصورت خودکار از اطلاعات" را مارک کنید. ۳- در CM فرم گزینه "مسیر...

بیستر بخوانید

مراحل زیر، باید دنبال شود: ۱- با استفاده از کلید Alt + Q وارد فرم "گزارشهای ذخیره شده"، شوید ۲- گزارشی که قصد کپی از آن را دارید را انتخاب کرده برروی دگمه "تغییر...

بیستر بخوانید