بنا به یکی از علل ذیل کاربر نمی تواند وارد سیستم شود: ۱-نام کاربری و یا کلمه عبور نامعتبر ۲-عدم تطبیق وضعیت خاص کلیدها حین تعیین کلمه عبور(Caps Lock,NumLock) ۳-عدم تطبیق keyboard layout‌حین تعیین کلمه عبور با زمانیکه کاربر قصد ورود به سیستم را دارد....

بیشتر بخوانید

در مواقعی که کاربر کلمه عبور خود را فراموش کرده است می تواند از مدیر سیستم درخواست نماید تا با استفاده از حق انحصاری خود کلمه عبور او را حذف نماید تا کاربر بتواند وارد سیستم شده و کلمه عبور جدیدی برای خود تنظیم کند. این امکان در CM‌فرم مدیریت کاربران تحت عنوان "حذف کردن کلمه عبور" قرار دارد....

بیشتر بخوانید

شرکت از لحاظ فنی یک فایل اطلاعاتی(Database) مستقل است. از آنجاییکه در سیستم های مالی و منابع انسانی پیوست امکان معرفی و مدیریت هر تعداد Database مستقل می باشد. در ترمینولوژی پیوست به هر یک از این فضاهای کاری مستقل(Workspace) یک شرکت می گوییم. از منظر حسابداری هر شرکت می تواند به منزله یک شخصیت حسابداری مستقل تلقی شود. در هر صورت دلایل ذیل می تواند توجیه کننده تعدد شرکت ها/Databases/Workspaces باشد: ۱-اصل تفکیک شخصیت حسابداری به ویژه در سیستم های مالی ۲-ملاحظات مرتبط با مالیات و  دارایی(چند دفتره بودن) در مورد سیستم های مالی ۳-ملاحظات مرتبط با بیمه/مالیات در مورد سیستم های منابع انسانی ۴-تفکیک اطلاعات هر دوره مالی در مورد سیستم های مالی ۵-نگهداری اطلاعات آرشیوی سنوات گذشته و کاهش حجم اطلاعات جاری ۶-ملاحظات امنیتی از جهت دسترسی غیر مجاز به اطلاعات...

بیشتر بخوانید

برخی از فرمها در سیستم های مالی اداری پیوست به طور پیش فرض دارای چند فرم چاپی هستند که کاربر می تواند یکی از این فرمتهای چاپی  را برای خود به عنوان پیش فرض انتخاب نمایداین عمل به سادگی با استفاده از کلید Alt+Q‌ و کلیک دگمه "به عنوان پیش فرض" انجام خواهد شد.  توجه داشته باشید که این تنظیم شخصی است و کاربر دیگر در شبکه می تواند پیش فرض دیگریبرای خود انتخاب نماید. در مورد گزارشهایی که فرم چاپی منفرد داشته و یا فرمتهای چاپی آماده، مورد نظر کاربر نباشد کاربر خواهد توانست با ورود به "محیط طراحی گزارش"  از گزارش مورد نظر Save As گرفته و تغییرات دلخواه خود را اعمال و گزارش را ذخیره و به عنوان پیش فرض تنظیم نماید. نکته: امکان ورود به محیط طراحی گزارش توسط مدیر سیستم برای کاربر تنطیم می شود....

بیشتر بخوانید

اصولا دسترسی مشاهده به فرم مدیریت شرکتها برای همه کاربران الزامی است ولی از آنجاییکه به دلایل امنیتی کاربر خاصی نباید همه رکوردهای تعریف شده  در فرم مدیریت شرکت ها را ببیند امدیر سیستم از طریق فرم مدیریت کاربران-->دسترسی ویژه کاربران می تواند برای هر کاربر شرکت های مجاز جهت رویت را تعیین نماید....

بیشتر بخوانید