به دو دلیل ممکن است کلیه داراییها در لیست فرم ورود دارایی دیده نشوند: ۱- اشتباه در تعیین محدوده تاریخی فرم ۲- ثبت عملیات خروج دارایی برای برخی از داراییها جهت نمایش کلیه...

بیستر بخوانید

درصورتیکه برای یک طبقه از دارایی ها محاسبه استهلاک به صورت گروهی انجام شده باشد، جهت اعمال تغییرات و یا حذف محاسبه استهلاک باید کد محاسبه مورد نظر حذف شود و...

بیستر بخوانید

وفق استاندارد شماره ۱۷ سازمان حسابرسی در ارتباط با حسابداری داراییهای نامشهود ثبت دفتری محصولات نرم افزاری وابسته به مراحل تولید و شرایط خاص می باشد. ۱- هزینه های فاز تحقیق...

بیستر بخوانید

پیش فرض سیستم برای محاسبه استهلاک، محاسبه ماهانه است ولی می توان روش محاسبه را به صورت روزانه تنظیم کرد.برای اینکار کافیست در صفحه اصلی نرم افزار کلیک راست کرده...

بیستر بخوانید