۱- با کد کاربری مدیر سیستم وارد برنامه دارایی ثابت می شویم. ۲- در فرم "مدیریت کاربران" کاربر مورد نظر را انتخاب می کنیم. ۳- کلید "دسترسی ویژه کاربران" را کلیک می کنیم. ۴- از کمبوباکس دسترسی ها مختلف آیتم "دسترسی به مراکز استقرار دارایی" را انتخاب می کنیم. ۵- کلیه مراکز استقرار تعریف شده در سطوح مختلف درختواره مراکز استقرار لیست می شود. ۶- با استفاده از دابل کلیک روی مرکز استقرار مورد نظر این مرکز در لیست دسترسی های کاربر انتخابی قرار می گیرد. ۷- پس از ایجاد دسترسی های مورد نظر دگمه "ذخیره" را کلیک می نماییم. بدین ترتیب کاربر انتخابی تنها به مراکر مجاز معرفی شده دسترسی خواهد داشت. نکته ۱: دسترسی به مراکز در بخش رویداد تغییر مرکز استقرار اعمال نخواهد شد. نکته ۲: در فرم دسترسی های ویژه با استفاده از کلید "دسترسی به همه" با "عدم دسترسی به همه" می توان به صورت گروهی دسترسی ها...

بیشتر بخوانید

[vc_row][vc_column][vc_column_text] وقتی یک دارایی به دلایلی به طور موقت استفاده نمی شود، طبعا میزان استهلاک آن با زمانی که به صورت عملیاتی مورد استفاده قرار می گیرد متفاوت است. از یک طرف چون این گونه داراییها در تحصیل درآمد بنگاه مشارکت ندارند می توان فرض کرد که هزینه استهلاک برابر صفر است، ولی باید توجه داشت که عواملی نظیر گذر زمان در استهلاک داراییها موثر است ولذا قاعدتا دارایی در حال مستهلک شده است ولی با نرخ پایین تر از حالتی که دارایی مورد استفاده است. از لحاظ مالیاتی برابر جدول استهلاکات در مواردی که مال قابل استهلاک پس از آمادگی برای بهره برداری به هر دلیل برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاک آن در مدتی که مورد استفاده قرار نمی گیرد برابر ۳۰% نرخ استهلاک خواهد بود که در جدول استهلاکات(موضوع ماده ۱۵۱ قانون...

بیشتر بخوانید

از نظر قانون مالیات های مستقیم(طبق بند ۳ ماده ۱۴۹) در صورتی که دارایی قابل استهلاک در خلال ماه ( آنچه که از کلمه خلال در قانون استفاده می شود این است که به استثنای روز اول ماه ، روزهای دیگر ، همه خلال ماه هستند ) در اختیار واحدهای تجاری قرار گیرد استهلاک آن از ماه بعد محاسبه خواهد شد . در نتیجه اگر مبلغ استهلاک طبق ماه مذکور با توجه به میزان کارکرد آن در همان ماه با اهمیت باشد نادیده گرفته می شود به عنوان مثال در صنایع کشتیرانی و هواپیمایی مقرون به صرفه نمی باشد...

بیشتر بخوانید

۱- بالای فرم تحویل گیرنده برروی دکمه G کلیک می کنیم. ۲- دگمه جدید را می زنیم. ۳- در قسمت نام دارایی  Enter کرده و با کلید F3 نوع انتخاب را برروی تحویل گیرنده قرار می دهیم. ۴- نام تحویل گیرنده مورد نظر را تایپ می کنیم، با این کار کلیه اموالی که در اختیار این شخص است دیده می شود. ۵- با کلید + اموال مورد نظر را انتخاب می نماییم و تایید می کنیم. ۶- نام تحویل گیرنده فعلی را در فیلد مورد نظر انتخاب کرده و عملیات را تایید می نماییم. *این امکان در کلیه فرم های تغییر وضعیت اموال در دسترس می باشد...

بیشتر بخوانید

به دو دلیل ممکن است کلیه داراییها در لیست فرم ورود دارایی دیده نشوند: ۱- اشتباه در تعیین محدوده تاریخی فرم ۲- ثبت عملیات خروج دارایی برای برخی از داراییها جهت نمایش کلیه داراییها در این فرم باید ابتدا از منوی شناور فرم، گزینه "تنظیم تاریخ جهت نمایش کلیه داراییها" را انتخاب نمایید، همچنین در منوی شناور گزینه همه داراییها باید تیک خورده باشد.در این صورت امکان مشاهده کلیه داراییها فراهم می شود...

بیشتر بخوانید