۱- بالای فرم تحویل گیرنده برروی دکمه G کلیک می کنیم. ۲- دگمه جدید را می زنیم. ۳- در قسمت نام دارایی  Enter کرده و با کلید F3 نوع انتخاب را برروی تحویل گیرنده قرار می دهیم. ۴- نام تحویل گیرنده مورد نظر را تایپ می کنیم، با این کار کلیه اموالی که در اختیار این شخص است دیده می شود. ۵- با کلید + اموال مورد نظر را انتخاب می نماییم و تایید می کنیم. ۶- نام تحویل گیرنده فعلی را در فیلد مورد نظر انتخاب کرده و عملیات را تایید می نماییم. *این امکان در کلیه فرم های تغییر وضعیت اموال در دسترس می باشد...

بیشتر بخوانید

به دو دلیل ممکن است کلیه داراییها در لیست فرم ورود دارایی دیده نشوند: ۱- اشتباه در تعیین محدوده تاریخی فرم ۲- ثبت عملیات خروج دارایی برای برخی از داراییها جهت نمایش کلیه داراییها در این فرم باید ابتدا از منوی شناور فرم، گزینه "تنظیم تاریخ جهت نمایش کلیه داراییها" را انتخاب نمایید، همچنین در منوی شناور گزینه همه داراییها باید تیک خورده باشد.در این صورت امکان مشاهده کلیه داراییها فراهم می شود...

بیشتر بخوانید

درصورتیکه برای یک طبقه از دارایی ها محاسبه استهلاک به صورت گروهی انجام شده باشد، جهت اعمال تغییرات و یا حذف محاسبه استهلاک باید کد محاسبه مورد نظر حذف شود و پس از اعمال تغییرات مجددا محاسبه انجام شود. حال اگر این تغییر مربوط به یک یا چند دارایی باشد می توان از طریق منوی استهلاک در فرم رویدادهای محاسبه استهلاک، ردیف مربوط به استهلاک محاسبه شده برای دارایی مورد نظر را حذف نمود، با این کار نیازی به حذف محاسبه استهلاک طبقه مورد نظر نمی باشد....

بیشتر بخوانید

وفق استاندارد شماره ۱۷ سازمان حسابرسی در ارتباط با حسابداری داراییهای نامشهود ثبت دفتری محصولات نرم افزاری وابسته به مراحل تولید و شرایط خاص می باشد. ۱- هزینه های فاز تحقیق و توسعه و بررسی امکان پذیری فنی(Feasibility Study) به هزینه های دوره منظور می شود. ۲- پس از فاز تحقیق و توسعه در صورتیکه:           ۱-۲- شرکت از طریق ارائه طرح فنی توسعه محصول(Software Development Plan) اثبات نماید که توانایی تولید محصول را دارد.           ۲-۲- شرکت اثبات نماید از طریق طرح تجاری(Business Plan) که محصول تولید شده قابل فروش خواهد بود. می تواند محصول تولیدی را به عنوان دارایی نامشهود تلقی نموده و مخارج انجام شده را سرمایه ای در نظر بگیرد و طی عمر مفید آن را مستهلک نماید. نکته ۱: در صورتیکه نرم افزار توسط شرکت برای استفاده داخلی توسعه یابد...

بیشتر بخوانید

پیش فرض سیستم برای محاسبه استهلاک، محاسبه ماهانه است ولی می توان روش محاسبه را به صورت روزانه تنظیم کرد.برای اینکار کافیست در صفحه اصلی نرم افزار کلیک راست کرده و آیتم تنظیم نمایشی را انتخاب کنیم. سپس در فرمی که بازمی شود Tab تنظیمات عمومی را کلیک کرده و گزینه "محاسبه  استهلاک بصورت روزانه"  را انتخاب کنیم. نکته : در حالت پیش فرض و بدون اعمال این تنظیم، محاسبه استهلاک به صورت ماهانه انجام شده و اگر دارایی در اواسط ماه خریداری شود محاسبه استهلاک از ابتدای ماه بعد در نظر گرفته می شود ...

بیشتر بخوانید