جهت محاسبه خودکار مقدار فرعی کالا در فاکتورها، باید در فرم معرفی کالا با استفاده از منوی شناور،در فرم لیست واحدهای فرعی  "ضریب تبدیل واحد اصلی به فرعی" را تعیین نماییم با انجام این کار هنگامی که در فاکتور مقدار اصلی را وارد کنیم، سیستم مقدار فرعی آن کالا را محاسبه و در فیلد مربوطه قرار می دهد به عنوان مثال واحد اصلی عدد و واحد فرعی بسته می باشد و هر ۶ عدد ۱ بسته است. اگر در فرم واحد فرعی، این نسبت ثبت شود، زمانیکه مقدار ۶ را در فیلد واحد اصلی درج می کنیم سیستم عدد ۱ را در فیلد واحد فرعی ثبت می کند....

بیشتر بخوانید

۱- منوی انبار---> گزارش های حسابداری کالا ----> گزارش کنترل موجودی را انتخاب می کنیم. ۲- سیستم گزارش گزدش و مانده تراکنشهای انباری و نیز گردش و مانده حسابهای مرتبط با انبار را نمایش می دهد. ۳- آخرین ستون مبلغ مغایرت بین مبلغ موجودی و مانده حساب مرتبط هر انبار را نمایش می دهد. نکته: اصولا مبلغ اختلاف بایستی برای تمام ردیف ها صفر باشد و در صورت وجود اختلاف باید عوامل مغایرت شناسایی و کنترل شوند....

بیشتر بخوانید

 در فرم معرفی کالا دکمه ای به نام انتقال موجودی از دوره قبل وجود دارد که ۳ گزینه برای انتقال موجودی در اختیار کاربر قرار گرفته است : ۱- می توانید کالاهایی مورد نظر را با دکمه + انتخاب کنید و از فرم انتقال موجودی از دوره قبل گزینه کالاهای انتخاب شده را انتخاب کنید . ۲- می توانید از فرم انتقال موجودی گزینه همه کالاها را انتخاب کنید . ۳- می توانید گزینه از کد تا کد را انتخاب کنید و خودتان مشخص کنید موجودی کدام کالاها انتقال یابد . تیک انتقال از کاردکس مقداری: اگر این تیک را انتخاب کنید تمامی موجودی ها از کاردکس مقداری و با قیمت ۱ ریال بدون در نظر گرفتن قیمت تمام شده از دوره جدید منتقل می شود در غیر اینصورت تمامی موجودی ها از کاردکس مقداری ریالی...

بیشتر بخوانید

در صورتیکه در طول دوره مالی، برای ورود و خروج کالا ها از کد رهگیری استفاده کرده باشید، می توانید در ابتدای سال مالی جدید ، موجودی کالاها را به تفکیک کدهای رهگیری درج شده در برگه ها، به دوره جدید منتقل نمایید. برای این کار کافیست مراحل زیر را دنبال کنید: ۱- از منوی انبار وارد فرم" معرفی کالا و خدمات" شوید. ۲- کالای مورد نظر را انتخاب کنید. ۳- بر روی دکمه " انتقال موجودی از دوره قبل" کلیک کنید. ۴- تیک مربوط به" انتقال موجودی به تفکیک کد رهگیری" را بزنید. و برای تکمیل این عملیات بر روی دکمه " انتقال موجودی از دوره مالی قبل" کلیک کنید. نکته: در صورتیکه هنگام انتقال موجودی، تیک مربوط به "انتقال موجودی به تفکیک کد رهگیری" فعال نباشد، سیستم کل موجودی کالا را بدون درنظر گرفتن کد رهگیری مربوطه منتقل می نماید....

بیشتر بخوانید