ممکن است طی ثبت عملیات در سیستم ، به دلایل مختلف، رسید/حواله هایی تولید شوند که فاقد اقلام کالا هستند. این برگه ها قاعدتا غیر قابل استفاده بوده و باید حذف شوند جهت مشاهده لیست این برگه ها می توان به منوی امکانات، فرم "بررسی اطلاعات" مراجعه نمود. در ردیف ۳۰ این گزارش، عبارت "اسناد انبار بدون محتوا" دیده می شود که در صورت وجود چنین برگه هایی در سیستم، تعداد آنها در ستون "تعداد" نمایش داده می شود. با دبل کلیک برروی این سطر، لیست رسید/حواله های بدون محتوا نمایش داده می شود.همچنین برای حذف گروهی این اسناد، با استفاده از گزینه "حذف کلیه اسناد بدون محتوا" از CM فرم بررسی اطلاعات استفاده نمود. نکته: گزینه حذف گروهی برگه ها، فقط وقتی ردیف مربوط به "اسناد انبار بدون محتوا" انتخاب شده باشد در CM فرم دیده می شود....

بیشتر بخوانید

ممکن است طی ثبت عملیات در سیستم ، به دلایل مختلف، رسید/حواله هایی دیده شوند که قبلا مرجع ریالی داشتند ولی درحال حاضر آزاد بوده و به هیچ برگه ریالی متصل نیستند. اینگونه برگه ها رسید/حواله مستقیم نیستند و نوع عملیات آنها، یکی از انواع عملیات ریالی ست ولی درواقع مرجعی نیز ندارند. لازم است برای اصلاح سیستم و جلوگیری از محاسبه موجودی غیرواقعی کالاها، این برگه ها حذف شوند. جهت مشاهده لیست این فرمها می توان به منوی امکانات، فرم "بررسی اطلاعات" مراجعه نمود در ردیف ۲۹ این گزارش، عبارت "اسناد انبار بدون مرجع" دیده می شود که در صورت وجود چنین برگه هایی در سیستم، تعداد آنها در ستون "تعداد" نمایش داده می شود. با دبل کلیک برروی این سطر، لیست رسید/حواله های بدون مرجع نمایش داده می شود همچنین برای حذف گروهی این اسناد، با استفاده از گزینه "حذف کلیه...

بیشتر بخوانید

به طور پیش فرض سریال کالای مشخص نمی تواند تکراری باشد، ولی در شرایط خاص به ویژه در مورد کالاهای وارده/خریداری شده نیاز است که سریال کالای مشخص تکراری باشد. جهت امکان پذیرش سریال کالای تکراری توسط سیستم در قسمت تنظیمات کاربری سیستم در زیر سیستم انبار و کالا تنظیم "امکان ورود سریال تکراری برای کالای مشخص" مرتبط با فرم ۰۳۶ را مارک می کنیم....

بیشتر بخوانید

کد رهگیری کالا عامل رهگیری یک کالا یا مجموعه ای از کالاهاست(Party,Batch,Collection) که تراکنش های مرتبط با ورود و خروج از انبارهای مختلف را به هم پیوند می دهد. کاربر می تواند با تعریف کد رهگیری و انتساب آن به کالا/کالاهای مرتبط حین ورود و خروج از انبارها(عملیات بازرگانی، عملیات انبار) گزارش تراکنش های مرتبط را به صورت خاص بررسی نماید. برای تعریف و استفاده از کد رهگیری به ترتیب زیر اقدام می کنیم: ۱- از منوی انبار فرم "عوامل رهگیری کالا" را فراخوان می نماییم. ۲- اطلاعات عامل رهگیری شامل کد، شماره، تاریخ تولید، تاریخ انقضاء را وارد نموده و آنرا ثبت می نماییم. ۳- در کلیه فرمهای مرتبط با تراکنش انبار در عملیات بازرگانی و انبار پس از انتخاب کالا عامل رهگیری کالا را نیز از میان عوامل رهگیری انتخاب می نماییم. نکته ۱: وضعیت عوامل...

بیشتر بخوانید